Сигнализиране

Столична община - Район "Люлин"

Гр. София, бул. „Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Люлин"

Време за обработка на сигнал в институцията:

01.09.2020
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация "Люлин" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
05.08.2020
ИЗПРАЩАМЕ ОТГОВОР ПО СИГНАЛ ЗА НЕИЗГРАДЕНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО УЛ.102 ЖК.ЛЮЛИН 1 ПОДПИСАНО ОТ Д.ЗЛАТАРОВА
03.08.2020
ИЗПРАЩАМЕ ОТГОВОР ПО СИГНАЛ ЗА ШУМ ОТ СТРОЯЩА СЕ СГРАДА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 14 ДО 16 ЧАСА ЖК.ЛЮЛИН 3 СРЕЩУ БЛ.380 ПОДПИСАНО ОТ М.ВЪЛЧЕВА
10.07.2020
по сигнал за жкЛюлин–4,между блоково пространство бл434и436
10.07.2020
ОТГОВОР НА СИГНАЛ ОТНОСНО РАЗХОЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ДВОРА НА 96 СУ ПОДПИСАНО ОТ Д. ЗЛАТАРОВА
21.05.2020
По сигнал за детска площадка - паркинг
14.05.2020
Сигналът Ви е изпратен за повторна проверка до фирмата, поддържаща уличното осветление.
13.04.2020
КРИВИ И ОПАСНИ СТЪЛБИ ПРЕД БЛ.138, Ж.К. ЛЮЛИН- 10 М.Р. ПОДПИСАНО ОТ П. БОЖКОВА
12.03.2020
Уважаеми/а г-н/г-жо ..., Вашият сигнал е заведен под номер РЛЦ20-ЕВ00-140/1//09.03.2020 г. в деловодството на район "Лозенец". Ще получите отговор в регламентирания срок. Напомняме Ви, че район "Лозенец" не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви, че се свързахте с нас!
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 20