Сигнализиране

Агенция "Пътна инфраструктура"

гр. София, бул. Македония № 3
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

05.10.2021
Приложено Ви изпращаме отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Ваше писмо. С поздрав, Отдел „Обществена информация“ Дирекция „Комуникации и информация“
10.05.2021
Уважаеми г-н ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на Столична община и следва да насочите сигнала си по компетентност към общината. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
01.04.2021
Уважаеми г-н ..., В сайта на общината има посочени контакти, който може да използвате. Също така има форма за подаване на сигнали. Приложено Ви предоставям линк, който може да използвате: https://www.slivnitsa.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 Успешен ден, Дирекция „Комуникации и информация"
01.04.2021
Уважаеми г-н ..., Във връзка с Вашия сигнал, изпратен от платформата „Helpbook" до Агенция „Пътна инфраструктура", Ви информираме, че ул. „Владимир Димитров" в гр. Сливница не е част от републиканската пътна мрежа. Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. С оглед предприемане на действия следва да насочите сигнала си до община Сливница. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
18.02.2021
Здравейте! Изразяваме разбиране за трудностите, които изпитвате, но не можем да вземем отношение, тъй като въпросът е от компетентността на Столична община. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ стопанисва и управлява републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост. С поздрав, Отдел "Обществена информация" АПИ
16.06.2020
Уважаеми г-н ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на община Провадия и следва да насочите сигнала си по компетентност към община Провадия. Успешен ден, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
23.01.2020
Уважаема г-жо ..., Обект на Вашето писмо е локално пътно платно на бул. „Цариградско шосе", което е част от общинската пътна мрежа, стопанисвана от Столична община. Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. С оглед предприемане на действия по компетентност следва да насочите своя сигнал към Столична община. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.11.2019
Уважаеми г-н Лозанов, Във връзка с Ваше писмо постъпило в Агенция „Пътна инфраструктура" по електронен път чрез от онлайн платформата HelpBook.info, моля, да уточните местоположението на Вашата къща. В прикачената карта не е поставен знак, който да ориентира експертите, за да могат да извършат проверка на място. След постъпване на цялостната информация Вашият сигнал ще бъде процедиран. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.11.2019
Уважаеми господа, Отново обръщаме внимание, че съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. В сигнала си гражданинът неколкократно е написал, че става на въпрос за проблем с паркиране в квартал в гр. Варна. Моля, да адресирате сигналът си по компетентност към община Варна. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.10.2019
Уважаеми госпожи и господа, Изложеният в сигнала проблем не е от компетентността на Агенция "Пътна инфраструктура", а на Столична община, тъй като съгласно Закона за пътищата Агенцията отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, а в случая участъка, обект на сигнала, е част от уличната мрежа на гр. София и същият се поддържат от общината. С уважение, Отдел "Обществена информация" Агенция "Пътна инфраструктура"
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 15