Сигнализиране

Агенция "Пътна инфраструктура"

гр. София, бул. Македония № 3
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

16.06.2020
Уважаеми г-н ..., Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. Обектът на Вашия сигнал е част от уличната мрежа на община Провадия и следва да насочите сигнала си по компетентност към община Провадия. Успешен ден, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
23.01.2020
Уважаема г-жо ..., Обект на Вашето писмо е локално пътно платно на бул. „Цариградско шосе", което е част от общинската пътна мрежа, стопанисвана от Столична община. Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. С оглед предприемане на действия по компетентност следва да насочите своя сигнал към Столична община. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.11.2019
Уважаеми г-н Лозанов, Във връзка с Ваше писмо постъпило в Агенция „Пътна инфраструктура" по електронен път чрез от онлайн платформата HelpBook.info, моля, да уточните местоположението на Вашата къща. В прикачената карта не е поставен знак, който да ориентира експертите, за да могат да извършат проверка на място. След постъпване на цялостната информация Вашият сигнал ще бъде процедиран. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.11.2019
Уважаеми господа, Отново обръщаме внимание, че съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура" отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. В сигнала си гражданинът неколкократно е написал, че става на въпрос за проблем с паркиране в квартал в гр. Варна. Моля, да адресирате сигналът си по компетентност към община Варна. С поздрав, Отдел „Обществена информация" Дирекция „Комуникации и информация"
04.10.2019
Уважаеми госпожи и господа, Изложеният в сигнала проблем не е от компетентността на Агенция "Пътна инфраструктура", а на Столична община, тъй като съгласно Закона за пътищата Агенцията отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, а в случая участъка, обект на сигнала, е част от уличната мрежа на гр. София и същият се поддържат от общината. С уважение, Отдел "Обществена информация" Агенция "Пътна инфраструктура"
04.10.2019
Уважаеми госпожи и господа, Изложеният в сигнала проблем не е от компетентността на Агенция "Пътна инфраструктура", а на Столична община, тъй като съгласно Закона за пътищата Агенцията отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, а в случая участъците, обект на сигнала, е част от уличната мрежа на гр. София и същите се поддържат от общината. С уважение, Отдел "Обществена информация" Агенция "Пътна инфраструктура"
08.08.2019
Съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ отговаря за стопанисването и поддържането на републиканските пътища, които са изключителна държавна собственост – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от първи, втори и трети клас. С оглед на това за информация относно поддържането на уличната мрежа в гр. Пловдив следва да обърнете към община Пловдив. С уважение, Отдел „Обществена информация“ Агенция „Пътна инфраструктура“
14.05.2019
Здравейте, От изпратения към Агенция „Пътна инфраструктура" сигнал не става ясно къде се намира участъкът с непочистени площи- град/село, квартал, улица. Освен това почистването на площи пред сгради в населени места не е от компетентността на АПИ. Поздрави, Отдел „Обществена информация" Агенция „Пътна инфраструктура"
17.01.2019
Здравейте, Считано от 03.01.2019 г. е спрян процесът по конвертиране на винетки от хартиени в електронни. Хартиеният винетен стикер трябва да остане залепен на предното стъкло на автомобила до изтичане на неговата валидност. При проверка и наличие на валиден стикер на предното стъкло няма да са налагат санкции. Единната телефонна линия 0700 10876 е в процес на тестване, с оглед осигуряване качествено обслужване на нашите клиенти, и ще бъде достъпна във възможно най-кратки срокове. Благодарим Ви за обратната връзка, като се извиняваме за причиненото неудобство. Поздрави, Национално тол управление
19.09.2018
Уважаема госпожо Петкова,
 
Приложено Ви изпращаме отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Ваше писмо, постъпило по електронната поща.
 
С поздрав,
Отдел „Обществена информация“
Дирекция „Комуникации и информация“
 

1 - 10 от 10