Сигнализиране

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

гр. София, бул. Пенчо Славейков №15А
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
БАБХ е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

Време за обработка на сигнал в институцията:

31.01.2019
Здравейте, Приложено изпращам Ви отговор във връзка с постъпилия сигнал в БАБХ. Приятен ден, Инж. Атанас дробенов, Главен експерт, ЦУ на БАБХ, 02 91 59 831, 0882 469 418
04.01.2019
Приложено Ви изпращам отговор на подаден до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с изх. №56-КХ/04.01.2019 г. Приятен ден. Дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ
1 - 6 от 6