Сигнализиране

Община Варна- район "Аспарухово"

ул. "Народни будители" №2
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район "Аспарухово" обхваща два квартала и пет селищни образувания: квартали - Аспарухово и Галата, селищни образувания - Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника, Курортно зона "Прибой". Заема територия от 58 435 дка в т.ч. 6 267 дка – кв.Аспарухово и кв.Галата; 7 447 дка - селищни образувания Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника, "Прибой"; 32 669 дка – горски земи; 11 929 дка – земеделски земи.

Районът е пети по големина в Община Варна. Регистрирани са с постоянен и настоящ адрес 27 000 души. Характерна за района е сезонната динамика на населението през периода май-октомври, когато се увеличава с около 20 000 души.

Районната администрация се намира в новия Административно-търговски център в кв. Аспарухово.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 4 от 4
20.12.2020 Компрометиране пътна настилка с парчета асфалт и чакъл получил отговор
22.11.2020 Обръщач без табела получил отговор
22.11.2020 Липса на улично осветление получил отговор
22.11.2020 Изоставен автомобил получил отговор
02.12.2020
Във връзка с Ваш сигнал с наш Рег. №СИГ20005086АС от 23.11.2020 г. и Ваш Сигнал код SN:963091IN-NC Ви изпращам отговор в прикачен файл след направени 2 проверки от страна на Район „Аспарухово".
1 - 4 от 4