Сигнал № 0001980 / 06.01.2021
Статус: изпратен

Отдавна нефункционираща и опасна тоалетна

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На две от детските площадки в кв. Еленово (паркът под кръговото на 14-ти полк и този зад бензиностанция "Варко") тоалетните отдавна не само не са в състояние да изпълняват предназначението си, а и представляват потенциална опасност за причиняване на наранявания на играещите в непосредствена близост деца, както и за разпространяване на зарази.
Считам за недопустимо безхаберието на компетентните органи. Крайно необходимо е упражняването на контрол върху състоянието на вече изградените съоръжения и предприемане на адекватни мерки с цел наказване на нарушителите и подобряване на средата, в която растат нашите деца.
По-долу прилагам снимков материал на "тоалетната" в паркчето зад бензиностанция "Варко".
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:097276BO-NC
Насочен към: Община Благоевград
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари